برسی برخی از تجهیزات پزشکی پیشرفته

پنج مورد داخلی که به نجات جان افراد کمک کرده اند. اگر فقط به یک دهه گذشته نگاه کنیم ، خواهیم فهمید که صنعت مراقبت های بهداشتی و پزشکی بسیار متفاوت از اکنون است. دلیل اصلی این امر به دلیل پیشرفت سریع فناوری است. سالانه یا به روزرسانی جدیدی انجام می شود و یا دستگاهی …

ادامه مطلب