چرا قیمت مهره مار من از شما بهتر است؟

مشکل را حل نکنید، فکر نکنید که اگر بود ناخوشایند است، تا مجبور نباشید دوباره بگیرید و گره بزنید، که مجازات نباید پشت مجازات باشد، بلکه باید مجازات پشت مجازات باشد. نکته بعدی این است که کالا مستقیماً به دست مصرف کننده نرسیده و افرادی که به عنوان واسطه خرید و فروش مهره های مار …

ادامه مطلب